• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tilskot til bygging av heilårsbustad

Om søknaden

For rett til tilskot etter §2 i Reglar for tilskot til bygging av heilårsbustad, gjeld fylgjande vilkår:

  1. Søkjar må vera registrert i folkeregisteret som heimehøyrande i Eidfjord.
  2. Bustaden må nyttast som heilårsbustad for søkjaren og hans husstand i minst 5 år rekna frå utbetaling av tilskotet. Ved brot på buplikta etter denne regelen vert utbetalt tilskot å betala høvesvis attende. Den som får tilskot pliktar å gje melding til kommunen ved endring av butilhøvet.
  3. Bustaden må minst oppfylla husbanken/landbruksbanken sine krav for lån til heilårsbustad.
  4. Ferdigattest må føreliggja 3 år etter godkjent rammeløyve. Etter dette fell tilsagnet om tilskot vekk. Kortare fristforlenging kan gjevast etter søknad.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader