• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Fornying av sals- og skjenkeløyver

Informasjon

Informasjon

Kommunestyret har vedteke at alle sals- og skjenkeløyver skal fornyast utan politisk handsaming, med heimel i alkohollova §1-6.

Alle må likevel sende inn dette skjemaet, for å stadfeste at dykk ynskjer å vidareføre løyvet. Skjemaet vert også nytta til å oppdatere informasjon om t.d. skjenkestyrar og eigarskap.

Alle dagens løyver går ut 30. september 2020. Innan den tid vil kommunen sende ut vedtak om fornying av løyva, og nye løyvedokument. Det er difor viktig at dykk sender inn dette skjemaet, slik at me veit kven som ynskjer løyvet vidareførd.

Frist for innsending i 2020 er 10. juli

Sals-/skjenkestad

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader